Linearni aktuator

Linearni aktuator je integracija koračnog motora sa olovnim/kuglastim vijkom i vodilice i klizača, kako bi se obezbedilo precizno linearno kretanje za aplikacije koje zahtevaju visoko precizno pozicioniranje, kao što je 3D štampač, itd. ThinkerMotion nudi 4 veličine linearnog aktuatora (NEMA 8, NEMA11 , NEMA14, NEMA17), hod vodilice može se prilagoditi prema zahtjevu.