Koračni motor sa kugličnim vijkom

Koračni motor sa kugličnim zavrtnjem pretvara rotaciono kretanje u linearno kretanje, uz upotrebu kugličnog vijka;kuglični vijak ima različite kombinacije prečnika i vodilice, kako bi zadovoljio različite zahtjeve primjene.Koračni motor sa kugličnim vijkom se obično koristi u aplikacijama koje zahtijevaju visoku preciznost linearnog kretanja, dug životni vijek, visoku efikasnost, kao što su industrijska automatizacija, poluprovodnički uređaji, itd. ThinkerMotion nudi cijeli niz koračnih motora s kugličnim vijkom (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) sa opsegom opterećenja od 30N do 2400N i različitim klasama (C7, C5, C3) kugličnog vijka.Prilagodbe se mogu obraditi po zahtjevu, kao što su dužina zavrtnja i kraj zavrtnja, matica, magnetna kočnica, enkoder, itd.